NO 897 957 892 MVA

Fartøyvern er vårt fag.

Virksomheten

Midtnorsk Trebåtverksted AS ble stiftet i 2012 av entusiaster innen kystkultur og fartøyvern. Vi hadde da fått oppdraget med å restaurere MB Hauka og behovet for en formell organisasjon oppsto. Restaureringen av MB Hauka stoppet opp pga manglende finansiering, men firmaet forsatte med oppdrag på andre fartøyer. Flere av disse har status som verneverdige, og vi er blitt spesialister på arbeider på trefartøyer med denne statusen.

Aktiviteter

Restaureringen av MF Stoksundferja som startet i 2016 vil fortsatt være vår hovedoppgave. I tillegg tar vi oppdrag på en rekke andre fartøyer. Vi har også bidratt på fartøyer der andre har hatt hovedoppdraget.

HMS

Vi setter helse, miljø og sikkerhet i høysetet, og er medlem i Agenda HMS.
Vi er også opptatt av å ta vare på miljøet og er derfor nøye på å følge gjeldende regler for avfallshandtering.
Våre ansatte har nødvendige sertifikater for de oppgavene vi utfører.

I løpet av 2016 ble vi også godkjent lærebedrift, og vi har nå en lærling.

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kan bidra med det meste innen arbeider på trefartøyer.

Vi holder nå til på kaia på Kjerknesvågen. Du er velkommen til å besøke oss for å se hva vi driver på med.

Vår verkstedpris er kr 550,- + mva pr time. Kjøring etter statens regulativ.

Midtnorsk Trebåtverksted
postboks 20
7671 Inderøy

Telefoner.:
Per Olav Lorentzen 419 15 220
Johan Andre Lyngseth Bulling 913 22 307
Jakob Olav Wibe 926 07 657

E-post: midtnorsk@trebatverksted.no
Facebook: Midtnorsk Trebåtverksted