MB Hauka

MB HaukaSkal dette flotte verneverdige fartøyet gå tapt?

  • Sagbruksmuseet som eier MB Hauka ønsker å kvitte seg med henne.

  • Riksantikvaren og Trøndelag fylke er positive til at nye eiere ovartar.

  • Det er krefter igang for å opprette nytt eierskap.

  • Interesserte i å delta må gjerne ta kontakt.Nyheter 19.07.2020


Nordenfjelske Staalskibs-union har fått tilsagn om tilskudd fra Trøndelag fylke for å sikre Hauka og transportere henne til

Midtnorsk Trebåtverksted på Inderøy for fullføring av restaureringen.


Midtnorsk Trebåtverksted har startet arbeidet med å klargjøre flytting av MB Hauka fra Spillum til Inderøy.

Fartøyet er tømt. Propell og aksling er demontert. Motor og gir skal tas ut.

Før slepet starter skal Hauka kles med presenningduk fra kjølen og godt over vannlinjen.


På Sundneshamna skal det bygges en slisk for plassere Hauka i når hun kommer


Følg med !

Vi har fått saget 2 bokser på 26 x 26 cm med en lengde på 11 m som base for slisken

Presentasjon i PDF, restaureringen av MB Hauka.

Byggebeskrivelse fra Furuholmen