MB Hauka

MB Hauka

Ett av de første bildene av MB Hauka på Salsbruket. Båten hadde da navnet Varg, men ble døpt Hauka en knapp måned senere.

MB Hauka hadde et omfattende angrep av tømmersopp.

Da restaureringen stoppet opp i 2014 var ikke alt angrepet trevirke fjernet og soppen utviklet seg.

Dette medførte at da restaureringen startet opp igjen i 2022 ble arbeidet mere omfattende.