MB Hauka

MB Hauka

Nyheter 07.09.2020


Hauka vart slep fra Sagbruksmuseet  på Spillum til Sundneshamna på Inderøy 5-6 september.


Der skal hun settes på land for videre restaurering.


Se vår Facebookside for flere bilder

Nyheter 19.07.2020


Nordenfjelske Staalskibs-union har fått tilsagn om tilskudd fra Trøndelag fylke for å sikre Hauka og transportere henne til

Midtnorsk Trebåtverksted på Inderøy for fullføring av restaureringen.


Midtnorsk Trebåtverksted har startet arbeidet med å klargjøre flytting av MB Hauka fra Spillum til Inderøy.

Fartøyet er tømt. Propell og aksling er demontert. Motor og gir er tatt ut.

Før slepet starter skal Hauka kles med presenningduk fra kjølen og godt over vannlinjen.


På Sundneshamna skal det bygges en slisk for plassere Hauka i når hun kommer


Følg med !

Vi har fått saget 2 bokser på 26 x 26 cm med en lengde på 11 m som base for slisken

Presentasjon i PDF, restaureringen av MB Hauka.

Byggebeskrivelse fra Furuholmen