Om oss

Per Olav Lorentzen

Daglig leder


Lang erfaring fra arbeider på bl.a. Jekta Pauline og egne båter.


Deleier av Midtnorsk Trebåtverksted


Roger Marius Wiik

Båtbygger


Vokst opp i båtbyggerfamilie. Lang erfaring med egne båter. 5 år som bestmann på Jekta Pauline.


Er i ferd med å ta fagbrev som båtbygger.


Kristian Nykvist

Mekaniker/hjelpearbeider


Ny, vil bli brukt til litt av hvert.
Johan Andre Bulling

Båtbygger


Fagbrev som båtbygger og tømrer.
Lang erfaring med egne båter.


Deleier av Midtnorsk Trebåtverksted


Karl Eirik Fjerstad

Hjelpearbeider


Holder det ryddig rundt oss.


Er blitt en kløpper på drivning av dekk.


Jakob Olav Wibe

Handtverker.


Lang erfaring med egne båter og egne gamle bygninger.


Deleier av Midtnorsk Trebåtverksted


Jørgen Johnsen

Hjelpearbeider


Har stor erfaring fra bruk av tradisjonsbåter.


Jobber gjerne med innredningen i Stoksundferja


.


Midtnorges spesialist på verna fartøy

Midtnorsk Trebåtverksted AS ble stiftet i 2012 av entusiaster innen kystkultur og fartøyvern. Vi hadde da fått oppdraget med å restaurere MB Hauka og behovet for en formell organisasjon oppsto.


Restaureringen av MB Hauka stoppet opp pga manglende finansiering, men firmaet forsatte med oppdrag på andre fartøyer. Flere av disse har status som verneverdige, og vi er blitt spesialister på arbeider på trefartøyer med denne statusen.


Restaureringen av MF Stoksundferja som startet i 2016 vil fortsatt være vår hovedoppgave. I tillegg tar vi oppdrag på en rekke andre fartøyer. Vi har også bidratt på fartøyer der andre har hatt hovedoppdraget.


Vi setter helse, miljø og sikkerhet i høysetet, og er medlem i Agenda HMS.
Vi er også opptatt av å ta vare på miljøet og er derfor nøye på å følge gjeldende regler for avfallshandtering. Våre ansatte har nødvendige sertifikater for de oppgavene vi utfører.


I løpet av 2016 ble vi også godkjent lærebedrift.